KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

Hansa Hambakliinik OÜ kaebuste lahendamise kord.

Protseduur.

Kriitilise märkuse või kaebuse korral  esitab isik vastavasisulise  kirjaliku avalduse, milles ära märgitud kriitilise märkuse või kaebuse esitanud isiku nimi , põhjus ja kontaktandmed ning esitab selle asutuse juhile. Kaebus esitatakse kirjaliku avaldusena ning pannakse kaebuste ja ettepanekute kausta.

 

Kaebuste läbivaatamine.

 Kõik laekunud kaebused ja kriitiliste märkuste kirjalikud avaldused registreeritakse kaebuste registris.

Kõigile kirjalikult  esitatud kaebustele või kriitilistele märkustele vastatakse 10 tööpäeva jooksul alates kaebuse esitamisest.

Asutuse juht koostab iseseisvalt kirjalikud vastused juhtudel, kui kaebus ei vaja eraldi uurimist või asjaolude põhjalikumat selgitamist.

Muudel juhtudel algatatakse kaebuste lahendamine. Asutuse juhil on õigus kaebuste käsitlemiseks kaasata asjatundjaid ja moodustada töögruppe.

Vastuskirjad kaebustele allkirjastab asutuse juht.

 

Kaebuste lahendamine.

 

Lahendamisele kuuluvad kaebused järgmistel juhtudel:

  • vastuse andmiseks on vajalik asjaolude täpsustamine või see eeldab põhjalikumat uurimist;
  • kaebuse esitaja on avaldanud soovi saada selgitus kirjalikult;
  • vastamine eeldab asjatundja(-te) kaasamist.

 

Vastutav töötaja koostab vastuse projekti ja edastab selle 10 tööpäeva jooksul asutuse juhile. Kui lahenduseks kaasatud asjatundjate hinnangul võib kaebuste lahendamine võtta rohkem aega kui 10 tööpäeva, siis teavitatakse sellest koheselt asutuse juhti ja lepitakse kokku realistlik tähtaeg.

Kokkuvõtted kriitilistest märkustest ja neis sisalduvatest ettepanekutest ning kaebustest arutatakse läbi kaebuse põhjustanud töötajaga.

 

Tagasiside kaebuse esitajale.

 

Asutuse juht vormistab kaebusele kirjaliku vastuse hiljemalt 10 tööpäeva möödumisel kaebuse esitamisest. Kui lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat koheselt uuest tähtajast. Asutuse juht korraldab vastuse saatmise kaebuse esitajale tema poolt antud aadressil.

 

Krista Toomesoo

Hansa Hambakliinik OÜ

Juhataja

Uuendatud 01.01.2016