HAIGEKASSA

Hansa Hambakliinikul on olemas kehtivad lepingud Haigekassaga laste hambaraviks, vältimatu hambaravi, elupuhune hambaravi ja proteesihüvitise jaoks.

Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest. Pärast  19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes patsiendi viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.

Proteesihüvitise summa on kolme aasta peale 260 eurot ning kehtib kõigile osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63-aastastele ravikindlustatud eakatele.

Kõigil täiskasvanutel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Tasuta hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist.

Palume mõistvat suhtumist, et Hansa Hambakliinik ei saa sõlmida Eesti Haigekassaga alates 1. juulist 2017 kehtima hakanud täiskasvanute hambaravihüvitise lepingut. Oleme seisukohal, et Haigekassa jõuga peale surutud piirhindadega pole võimalik kvaliteetset hambaraviteenust  osutada. Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu positsioonile, et haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaraviga seotud reaalseid kulusid.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.